Oferta Księgownik.pl

Biuro rachunkowe Księgownik.pl oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie księgowości oraz płac. Poniżej wymieniamy główne obszary naszych działań.

Księgowość

 • prowadzenie ewidencji księgowej w postaci KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT (VAT 7, VAT 7K, VAT UE, itp.)
 • sporządzanie i przesyłanie JPK_VAT
 • sporządzanie i przesyłanie JPK_KPiR
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • rozliczanie roczne podatku dochodowego

Płace

 • sporządzanie list płac zawierających wszystkie składniki wynagrodzeń
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z/do ZUS
 • przygotowanie i składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • naliczanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego, w tym przygotowywanie informacji rocznej (PIT11)
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • przygotowanie świadectw pracy


Zainteresowały Cię nasze usługi? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!