Cennik usług dodatkowych

← wróć do cennika

Usługi dodatkowe

Usługa dodatkowa Cena netto
Wystawienie noty korygującej za Przedsiębiorcę przez Księgowego 5 PLN
Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych 100 PLN
Obsługa płacowa osoby zatrudnionej na umowę o pracę 65 PLN
Obsługa płacowa osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną niepodlegająca obowiązkowym składkom ZUS 15 PLN
Obsługa płacowa osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną podlegająca obowiązkowym składkom ZUS 40 PLN
Sporządzenie rozliczenia rocznego PIT-11 jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę bądź świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy cywilnoprawnej 35 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R 100 PLN
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 100 PLN
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28 80 PLN
Sporządzenie delegacji krajowej 15 PLN
Sporządzenie delegacji zagranicznej 25 PLN
Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego 50 PLN
Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS 50 PLN
Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150 PLN
Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 50 PLN
Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 70 PLN
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 PLN
Miesięczna deklaracja PFRON 35 PLN
Sporządzenie aktualizacji VAT-R 50 PLN
Sporządzenie dodatkowej deklaracji VAT-UE dla podatników zwolnionych z VAT 40 PLN
Sporządzenie dodatkowej deklaracji VAT-9M dla podatników zwolnionych z VAT 40 PLN
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach 50 PLN
Sporządzenie zestawienia zapisów z KPIR narastająco 50 PLN
Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące 50 PLN
Sporządzenie nowej umowy o pracę przez Dział Prawny 150 PLN
Rozwiązanie umowy o pracę (sporządzenie wypowiedzenia) 50 PLN
Udzielanie Odpowiedzi na sprawy komornicze / sądy pracowników 100 PLN
Odwołanie od decyzji ZUS 100 PLN
Segregacja dokumentów (12 miesięcy) 250 PLN
Zgłoszenie do systemu OSS 150 PLN
Składanie deklaracji OSS 200 PLN
Rozliczenie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą 150 PLN
Przygotowanie dokumentów wymaganych przez Urząd sprawdzający w trakcie kontroli 200 - 1000 PLN
Sporządzenie zestawień innych niż KPIR 50 PLN
Inne usługi według indywidualnej wyceny

Opłaty dodatkowe

 
Tytuł opłaty Opłata
Opłata za dostarczenie dokumentów między 7 a 10 dniem miesiąca księgowania 25 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania 85 PLN
Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 24 dniem miesiąca księgowania 200 PLN
Opłata za monit elektroniczny 5 PLN
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 30 PLN
Opłata za monit telefoniczny - SMS 5 PLN
Opłata za monit telefoniczny - rozmowa 20 PLN